Olen tiellä kohti unelmieni ammattia - ensimmäinen syksy luokanopettajan opintojen parissa on nyt takana. Mielikuvani opettajan työstä ovat muuttuneet syksyn aikana moneen eri suuntaan. Erityisesti erilaiset mediakurssit ovat korostaneet, miten opettajan työ on muuttunut ja muuttuu teknologian kehityksen myötä. Koko opetusprosessi on muuttumassa hiljalleen kun uudet digitaalisukupolvet astuvat koulumaailmaan; ylioppilaskirjoituksissa siirrytään tietokoneiden käyttöön ja tästä syystä tietokoneita pitäisi käyttää myös tunneilla - kaikilla tunneilla. Koulut hankkivat valtavia määriä läppäreitä, jotta kaikille oppilaille pystytään takaamaan tietokoneenkäyttömahdollisuus. Elämme murroksessa; jokainen tuleva sukupolvi on edellistä teknologisempi.

Olen syksyn aikana kritisoinut useasti sitä, miten minua vanhemmat ihmiset opettavat medioiden käyttöä ja mediamaailmaa minulle, joka olen syntynyt tietokoneiden massakäytön alkutaipaleella - maailmaa, johon olen kasvanut, toisin kuin opettajani. On haastavaa olla opettajana lapsille ja nuorille, joiden ei ole tarvinnut opetella teknologian tulokkaiden käyttöä, vaan he ovat kasvaneet niiden parissa. Opettajien on oltava jatkuvasti ajan tasalla teknologian ja median kehityksen saralla. Luultavasti näiden taitojen hallinta tulee olemaan ehtona opetukselle. Miten opettaja voi opettaa lapsia, jos ei tiedä, miten toimia, kun kone joutuu vikatilaan, jos koko opetus perustuu tietokoneen käyttöön.

Tulevaisuudessa työni ehtona on siis taitojeni jatkuva päivittäminen median ja teknologian saralla. Tavoitteenani on, että jonain päivänä voisin opettaa diginatiiveille sellaisia asioita heidän digitaalisesta maailmastaan, joita he eivät vielä tiedä. Olisi hienoa pysyttäytyä askeleen verran lapsia edellä - se vaatii kuitenkin paljon työtä ja ponnisteluja. Samaa ponnistelua kaipaisin kaikilta opettajilta. Tällä hetkellä opetussuunnitelma antaa käytännössä opettajalle vapaat kädet median käytön suhteen opetuksessa. Koulujen välillä on merkittäviä eroja. Tehdään Suomen kouluista tasavertaisia digitaalisen opetuksen suhteen!